Autodesk Revit. ŠVOK sistemų projektuotojams

Siūlome savarankiško mokymosi kursus KOGRA-360, kurių pagalba išmoksite panaudoti programos Autodesk Revit funkcijas ir galimybes vidaus inžinerinių sistemų projektavimo srityje.

Nuotolinius mokymus sudaro tokios temos:

- Inžinerinis modelis;
- Šaldymo ir šildymo apkrovų skaičiavimas.
- Šildymo sistemos projektavimas;
- Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos projektavimas;

Nuotolinius mokymus sudaro nuoseklios ir tarpusavyje susijusios vaizdo pamokos. Video pamokos yra trumpos, bet pakankamai išsamios, ir leidžia vartotojui lengviau išmokti dirbti su trimačiu BIM redaktoriumi. Kiekviena video pamoka yra įgarsinta lietuvių kalba ir turi tekstinį aprašymą. Mokymo medžiaga pateikiama paprastai - nenaudojant specialių techninių terminų ir kompiuterinio žargono. Video pamokas galima sustabdyti reikiamoje vietoje, pakartoti visą pamoką arba konkrečią jos dalį. Iš viso mokymo medžiagą sudaro apie 140 temų su tekstiniu aprašymu ir 140 įgarsintų video pamokų.

Mokymo metu Jūs gausite visus mokymams reikalingus failus, šablonus, šeimų bibliotekas ir kt. Į savarankiškus mokymus yra įtrauktos užduotys, kurias reikia atlikti ir nusiųsti įvertinti dėstytojui. Be to, kiekvieno mokymo skyriaus pabaigoje galima įjungti ir išspręsti testą, susijusį su šiame skyriuje išdėstytų pamokų temomis.

Šie savarankiško mokymosi kursai gali būti naudingi tiems inžinieriams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

Savarankiško mokymosi kursai naudingi tiek pradedantiesiems Autodesk Revit vartotojams, tiek ir jau dirbantiems su programa. Patyrę vartotojai atras tokių programos Revit galimybių, apie kurias net negalėjo pagalvoti!

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

 

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

Dalis 1. Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
Pagrindinės sąvokos
- Matavimo vienetų nustatymas
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Ortakių braižymo tvarka
- Montavimo armatūra ir atšakos
- Ortakio imitatorius
- Ortakių susikirtimai
- Sistemos sąvoka
Projekto pradžia
- Šablono pasirinkimas
- Ryšys tarp architekto ir inžinieriaus
- Lygių kopijavimas iš prijungto failo
- 3D vaizdo ribos
- Matomumo parametrai prijungtame faile

Dalis 2. Vaizdo valdymo instrumentų juosta
- Mastelis
- Detalizacijos lygis
- Atvaizdavimo stilius
- Saulės trajektorija
- Šešėliai
- Vaizdo apkirpimas
- Rodyti/paslėpti apkirptą dalį
- 3D vaizdo užfiksavimas
- Laikinai paslėpti/izoliuoti
- Parodyti paslėptus elementus
- Laikinos vaizdo savybės
- Paslinktų elementų išryškinimas
- Priklausomybių atvaizdavimas
Planai
- Grindų planas
- Vaizdo kopijos sudarymas
- Kertančioji plokštuma
- Lubų planas
Fasadai
3D vaizdai
- 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo redagavimas
- 3D vaizdo pervadinimas
Pjūviai
- Pjūvio sudarymas ir redagavimas
2D fragmento vaizdo sudarymas
- Fragmento vaizdo sudarymas
3D fragmentų sudarymas
- Fragmento 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo funkcija "Section Box"
- 3D vaizdo funkcija "Selection Box"
Perkelti vaizdai
- Perkeltų vaizdų sudarymas
Drafting view
- "Drafting" vaizdo sudarymas
Spalvos priskyrimas
- Spalvos priskyrimas 3D fragmente

Dalis 3. Inžinerinis modelis
- Orientacija pagal pasaulio šalis
- Erdvės sudarymas
- Erdvių pervadinimas
- Zonos
- Zonos parametrai
- Pastato parametrai
- Analitinių konstrukcijų savybės
- Analitinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai (U)
- Erdvių naudojimo tipo nustatymas
- Erdvių inžineriniai parametrai
- Erdvių apimčių skaičiavimas ir atvaizdavimas
- Žmonių skaičius erdvėje
- Šaldymo ir šildymo apkrovų skaičiavimas
- Skaičiavimų rezultatai
- Darbas su skaičiavimo rezultatais
- Erdvių spalvinė legenda
- Energijos suvartojimo skaičiavimas, naudojant pastato elementus
- Analizės rezultatai

Dalis 4. Šildymas ir vėdinimas
Šildymo sistemos projektavimas
- Projektavimo zona
- Vartotojiškos šildymo sistemos sudarymas
- Radiatoriaus įkėlimas į projektą
- Radiatoriaus prijungimas prie sistemos
- Radiatorius. Surinkimo sudarymas
- Radiatorių kopijavimas ir sujungimas
- Elementų kopijavimas per aukštus
- Prijungimas prie boilerio
- Aksesuarų išdėstymas
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos projektavimas
- Vaizdo sudarymas ir sureguliavimas
- Savo sistemos sudarymas
- Ortakio padėties sureguliavimas
- Oro recirkuliacijos sistemos ortakių išdėstymas
- Tipo priskyrimas sistemai
- Oro terminalų „Flow“ reikšmių nustatymas
- Oro terminalų šeimų pervadinimas
- Ortakių nustatymai
- Įrengimo su kintančiu oro tūriu prijungimas
- Oro tiekimo sistemos ortakių išdėstymas
- Papildomų oro terminalų prijungimas
- Ortakių skerspjūvių skaičiavimas
- Priešgaisrinės sklendės pridėjimas į sistemą
- Ortakio izoliacijos sudarymas
- Ortakių sistemų patikrinimas
- Ortakių legendos sudarymas
- Darbas su „Systems Browser“ lentelėmis
- Atvirų jungčių patikrinimas
- Ortakių sistemų kopijavimas per aukštus
- Ataskaita apie slėgio kritimą ortakių sistemose
- Darbas su gamintojų duomenų bazėmis

Dalis 5. Dokumentacija
- Spalvinės legendos matomumo išjungimas
- Išmatavimo linijų išdėstymas
- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Ortakių etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane
- Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel
- Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

 

Nuotoliniai mokymai skirti susipažinti su konkrečios programinės įrangos galimybėmis ir išmokti dirbti su ja.

Neišeidami iš namų Jūs galėsite nuosekliai išklausyti profesionalų ir labai išsamų mokymo kursą. Į šį mokymo kursą įtrauktos visos temos, kurios yra dėstomos bazinio kurso metu Autorizuotame Mokymo Centre, o taip pat ir papildomos temos, kurios plačiai ir visapusiškai atskleidžia konkrečios programinės įrangos galimybes. Nuotolinio online mokymo suteikiamų žinių apimtis yra kelis kartus didesnė nei žinių, išdėstytų bazinio mokymo kurso metu.

1. Šie nuotoliniai online mokymai gali būti naudingi tiems inžinieriams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

2. Šie mokymai gali būti naudingi tiems specialistams, kurie anksčiau baigė mokymus ATC klasėje, tačiau norėtų atnaujinti arba žymiai išplėsti savo žinias.

3. Šie mokymai ypatingai gali būti naudingi statybinės specializacijos mokymo įstaigų dėstytojams ir studentams.

 

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt

Mūsų klientų atsiliepimai:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Labai kokybiška medžiaga. Informacija pateikiama sistemiškai ir prieinamu būdu. Aš rekomenduosiu šį kursą draugams.

Mindaugas T..., Bergenas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Labai geras mokymo kursas. Lūkesčiai pilnai pasiteisino. Medžiaga pateikiama pilnai ir suprantamai. Aš daug išmokau, ačiū.
Giedrė M..., Londonas, D. Britanija

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Informatyvu, suprantama ir konstruktyvu. Puikus mokymo kursas. Labai patiko informacija apie darbą su papildomais Revit moduliais. Ačiū.
Gintautas D..., Getenburgas, Švedija

Architektūrinis projektavimas
Labai ačiū. Visa informacija pateikta aiškiai ir suprantamai. O svarbiausia, dabar bet kada galiu rasti atsakymus į visus klausimus.
Jovita M..., Melburnas, Australija

Architektūrinis projektavimas
Labai išsamus kursas. Aš daug sužinojau, ačiū.
Simona K..., Kaunas, Lietuva

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Kursas yra labai įdomus ir aiškus. Informacija pateikta konkrečiais praktiniais pavyzdžiais, jais remiantis galima kurti savo projektą.
Steponas F..., Kelmė, Lietuva

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Labai puikus kursas, padėjo suprasti Revit darbą ir funkcionalumą. Tikiuosi, tai bus man naudinga.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Ačiū! Labai naudingi mokymai. Gavau labai daug naujos informacijos ir naujai pažvelgiau į darbą su Revit. Labai norėčiau analogiškų mokymų su kitomis programomis - Robot, 3D max.
Vaidotas J..., Vilnius, Lietuva

Architektūrinis projektavimas
1. Gavau atsakymus į tokius subtilius momentus, kuriuos jau seniai bandžiau išsiaiškinti.
2. Medžiaga pateikta suprantama ir aiškia forma.
3. Sužinojau naujų įdomių darbo būdų.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Mokymo medžiagoje nuosekliai pateikta darbo eiga su programa, nuo paprastų pamokėlių iki sudėtingų pavyzdžių. Aš tiesiog žiūrėjau video pamokas ir praktiškai kartojau jas, ir taip per trumpą laiką įgijau pagrindinių įgūdžių darbui su programa Revit. Dabar galiu atlikti savo projektavimo užduotis.
Anželika G..., Klaipėda, Lietuva

Tam, kad galima būtų sėkmingai įsisavinti mokymo kurso medžiagą, kartu pateikiami visi mokymams būtini darbiniai failai, naudojamų šeimų bibliotekos, darbui reikalingi šablonai, o taip pat jų naudojimo instrukcijos. Visi šablonai, kurių pagrindu jūs kursite projektą, taip pat darbiniai failai ir šeimų bibliotekos turi atitikti programos versiją.

Nuotolinių online mokymų kaina sudaro 50% nuo pilno bazinio mokymo kurso Autorizuotame Mokymo Centre kainos.

Kursai atitinka tarptautinį standartą SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) ir cmi5.

Nuotolinių online mokymų privalumai:
- Optimali kaina.
- Laiko ir pinigų taupymas kelionėms į ATC.
- Galimybė savarankiškai planuoti ir paskirstyti savo laiką.
- Galimybė mokytis bet kur - namuose, kelyje, kavinėje ar darbe.
- Dėstytojo pagalba ir patarimai.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt