Autodesk Revit. Architektūrinis projektavimas

Siūlome savarankiško mokymosi kursus KOGRA-360, kurių pagalba išmoksite panaudoti programos Autodesk Revit funkcijas ir galimybes architektūrinio projektavimo srityje.

Nuotolinius mokymus sudaro visų specializuotų kursų architektams mokymo medžiaga, tame tarpe:

- Autodesk Revit. Architektūrinis projektavimas;
- Autodesk Revit. Generalinio plano projektavimas;
- Autodesk Revit. Konceptualus projektavimas;
- Autodesk Revit. Vizualizacija ir projekto prezentacija;
- Autodesk Revit. Projekto valdymas.

Savarankiško mokymosi kursus KOGRA-360 sudaro nuoseklios ir tarpusavyje susijusios vaizdo pamokos. Video pamokos yra trumpos, bet pakankamai išsamios, ir leidžia vartotojui lengviau išmokti dirbti su trimačiu BIM redaktoriumi. Kiekviena video pamoka yra įgarsinta lietuvių kalba ir turi tekstinį aprašymą. Mokymo medžiaga pateikiama paprastai - nenaudojant specialių techninių terminų ir kompiuterinio žargono. Video pamokas galima sustabdyti reikiamoje vietoje, pakartoti visą pamoką arba konkrečią jos dalį. Iš viso mokymo medžiagą sudaro virš 300 temų su tekstiniu aprašymu ir virš 300 įgarsintų video pamokų.

Mokymo metu Jūs gausite visus mokymams reikalingus failus, šablonus, šeimų bibliotekas ir kt. Į savarankiškus mokymus yra įtrauktos užduotys, kurias reikia atlikti ir nusiųsti įvertinti dėstytojui. Be to, kiekvieno mokymo skyriaus pabaigoje galima įjungti ir išspręsti testą, susijusį su šiame skyriuje išdėstytų pamokų temomis.

Šie savarankiško mokymosi kursai gali būti naudingi tiems architektams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

Savarankiško mokymosi kursai naudingi tiek pradedantiesiems Autodesk Revit vartotojams, tiek ir jau dirbantiems su programa. Patyrę vartotojai atras tokių programos Revit galimybių, apie kurias net negalėjo pagalvoti!

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

 

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
- Šablono pasirinkimas
- Matavimo vienetų nustatymas

Modelio komponavimas
- Lygiai
- Ašių tinklai
- Ašių tinklo redagavimas
- Ašių tinklo anotacijos
- Projekto geografinė padėtis ir orientacija

Generalinio plano projektavimas

Topopaviršiaus sudarymas pagal taškus
- Taškų failo sudarymas
- AutoCAD failo paruošimas eksportui į Revit
- Taškų failo redagavimas
- Topopaviršiaus sudarymas importuotų failų pagrindu
- Trianguliacinio tinklo atvaizdavimas topopaviršiuje
- Horizontalių aukščio lygio žymėjimas
- Sklypo kraštinių linijų stiliaus nustatymas
- Sklypo sudarymas topopaviršiuje
- Sklypo anotacijų sudarymas
- Koordinačių redagavimas
- Topopaviršiaus padalinimas
- Fasadų etikečių matomumo išjungimas
- Vertikalus planavimas ir žemės darbų apimčių skaičiavimas
- Vaizdo orientavimas pagal tikrą šiaurę

Topopaviršiaus sudarymas pagal horizontales
- AutoCAD failo paruošimas eksportui į Revit
- AutoCAD failo galutinis paruošimas eksportui į Revit
- AutoCAD failo importavimas į programą Revit
- Topopaviršiaus sudarymas
- Gerbūvio zonų sudarymas topopaviršiuje
- Esamų pastatų atvaizdavimas topopaviršiuje

Reljefo importavimas iš Google Earth
- Topopaviršiaus sudarymas
- Horizontalių išsidėstymo žingsnis
- Horizontalių aukščio lygio žymėjimas

Vaizdo valdymo instrumentų juosta
- Mastelis
- Detalizacijos lygis
- Atvaizdavimo stilius
- Saulės trajektorija
- Šešėliai
- Vaizdo apkirpimas
- Rodyti/paslėpti apkirptą dalį
- 3D vaizdo užfiksavimas
- Laikinai paslėpti/izoliuoti
- Parodyti paslėptus elementus
- Laikinos vaizdo savybės
- Paslinktų elementų išryškinimas
- Priklausomybių atvaizdavimas

Planai
- Grindų planas
- Vaizdo kopijos sudarymas
- Kertančioji plokštuma
- Lubų planas

Fasadai

3D vaizdai
- 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo redagavimas
- 3D vaizdo pervadinimas

Pjūviai
- Pjūvio sudarymas ir redagavimas

2D fragmento vaizdo sudarymas
- Fragmento vaizdo sudarymas

3D fragmentų sudarymas
- Fragmento 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo funkcija "Section Box"
- 3D vaizdo funkcija "Selection Box"

Perkelti vaizdai
- Perkeltų vaizdų sudarymas

Drafting view
- "Drafting" vaizdo sudarymas

Spalvos priskyrimas
- Spalvos priskyrimas 3D fragmente

Projekto stadijos
- Stadijų sudarymas
- Stadijų priskyrimas elementams
- Stadijų priskyrimas vaizdams

Architektūrinis modeliavimas

Sienos
- Sienų tipai
- Sienų pasirinkimas iš sąrašo
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Priklausomybės ir matmenys
- Daugiasluoksnės sienos. Sienų savybės
- Aplenkimas sluoksniais
- Medžiagos. Fizinių savybių priskyrimas medžiagoms
- Sienų sujungimų konfigūracijos pakeitimas
- Automatinio sienų sujungimo išjungimas
- Sienos padalinimas į detales (Create Parts)

Vitražo elementai
- Vitražų sudarymas
- Vitražų redagavimas
- Skersstaktis. Skersstakčių pridėjimas
- Vitražo panelės padalinimas
- Vitražo panelių apjungimas
- Panelės pakeitimas į duris ar langą
- Panelės pakeitimas į sienos panelę
- Sandwich panelės

Durys
- Durų įstatymas
- Elementų įkėlimas iš interneto
- Elementų įkėlimas iš APPS priedų
- Elementų matomumo valdymas
- Durų komponentai

Langai
- Langų įstatymas
- Langų atvaizdavimo detalizacijos režimai
- Lango angos redagavimas
- Balkono durų įstatymas
- Šeimos elementų įkėlimas iš bibliotekos
- Langų anotacijos
- Tolygus langų išdėstymas
- Elementų kopijavimas pagal lygius

Komponentai
- Komponentų įkėlimas į projektą
- Komponentų apjungimas į grupę
- Komponentų grupės redagavimas
- Elementų skaidrumo vaizde nustatymai

Kolonos
- Nešančių kolonų išdėstymas
- Nešančių kolonų išdėstymas architektūrinių viduje
- Pasviros kolonos
- Laikančiosios kolonos fizinio modelio savybės

Stogai
- Stogo sudarymas pagal kontūrą
- Stogo nuolydis
- Stogo apipjovimas lygiu
- Nuolydžio perkėlimas bazinės plokštumos atžvigiu
- Stogo sudarymas ekstruzijos metodu
- Stogo krašto apipjovimo redagavimas
- Stogo kraštinių redagavimas
- Kolonos prijungimo prie stogo redagavimas
- Stogų sujungimas
- Stogo išsikišimų išlyginimas
- Mansardos stogo sudarymas
- Stogų sujungimo redagavimas
- Stoglangis
- Nutekamasis latakas. Latako kontūras
- Medinė stogo konstrukcija

Lubos
- Lubų sudarymas
- Angų ir nuolydžių sudarymas, kontūro pakeitimas

Perdangos
- Perdangos sudarymas
- Perdangos sudarymas
- Konsolės sudarymas perdangoje
- Angos sudarymas perdangoje
- Perdangos briaunų stiprinimas
- Nuožulnios perdangos
- Perdangų redagavimo instrumentai
- Kintamo skerspjūvio perdangos
- Daugiasluoksnės perdangos

Laiptai
- Laiptų tipai

Laiptai iš komponentų
- Monolitinių laiptų sudarymas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų su aikštele sudarymas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų su aikštele redagavimas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų be aikštelės sudarymas
- Laiptų aikštelės sudarymas
- L-formos monolitinių laiptų su aikštele sudarymas
- Surenkamo gelžbetonio laiptų su aikštele sudarymas
- Laiptų komponentų savybės
- L-formos suktų laiptų sudarymas
- Suktų laiptų pakopų redagavimas
- U-formos suktų laiptų sudarymas
- Trijų maršų laiptai
- Spiraliniai laiptai
- Pakopų žymėjimas
- Daugiapakopiai laiptai

Laiptai pagal eskizą
- Laiptų pagal eskizą sudarymas
- Darbo su laiptais būdai

Turėklai

Modelio tekstas

Modelio linijos

Patalpos
- Patalpų sudarymas
- Patalpų redagavimas
- Patalpų ploto ir apimties skaičiavimas

Angos
- Angos išpjovimas sienoje
- Angos išpjovimas perdangoje
- Kiaurymių išpjovimas nešančiose kolonose

Elementų padalinimas į detales
- Sienos padalinimas į detales
- Perdangos padalinimas į detales

Surinkimai
- Surinkimų sudarymai
- Surinkimų brėžiniai
- Surinkimų redagavimas

Klaidų ir susikirtimų paieška
- Susikirtimų paieška projekte
- Susikirtimų peržiūra vaizduose
- Susikirtimų ataskaitos eksportavimas

Konstrukcijos variantai
- Darbo su variantais eiga
- Skirtingų variantų atvaizdavimas viename projekte

Tūriniai elementai (Massing)

Formą sudarančio modeliopadalinimas lygiais
- Lygių masyvo sudarymas
- Pastato skerspjūvio formų sudarymas
- Pastato tūrinės formos sudarymas
- Tūrinės formos redagavimas X-Ray režime
- Tūrinės formos padalinimas „Void Form“ pagalba
- Pastato konstrukcijų sudarymas

Darbinių plokštumų ir formos profilio sudarymas
- Tūrinio elemento sudarymas ir redagavimas
- Komandos „Void Form“ naudojimas
- Paviršiaus padalinimas į fragmentus
- Adaptyvaus elemento šeimos kūrimas
- Pastato konstrukcijų sudarymas
- Stiklinių panelių sistemos sudarymas

Modelio sudarymas Model In-Place metodu
- Brėžinių importavimas iš AutoCAD
- Modelio sudarymas komandos Solid Extrusion pagalba
- Modelio sudarymas komandos Void Form pagalba
- Matomumo parametrai modelyje
- Matomumo parametro panaudojimas
- Nišos sienoje sudarymas
- Dekoratyvinių elementų sudarymas

Analizė ir vizualizacija

Projekto analizė
- Energijos suvartojimo skaičiavimas
- Analizės rezultatai
Insoliacija
- Insoliacijos skaičiavimas. Saulės disko nustatymas
- Saulės trajektorija. Orientacija erdvėje
Šviesos šaltiniai
- Šviestuvų įkėlimas, redagavimas ir nustatymas
- Šviesos šaltinio geometrijos apibrėžimas
Dekolės
- Dekolų sudarymas
Kamera
- Darbo su kamera eiga
- Kameros savybės
- Matomumo gylis
Trajektorijos
- Sudarymas ir redagavimas
- Trajektorijos animacija
Vaizdo vizualizacija
- Vizualizacijos nustatymai
- Vizualizacija

Konstrukcijos variantai
- Darbas su konstrukcijos variantais
- Konstrukcijos varianto redagavimas
- Aktyvaus varianto nustatymas
- Antraeilio varianto pakeitimas į pagrindinį
- Elementų perkėlimas iš pagrindinio modelio
- Elementų perkėlimas tarp variantų
- Elementų pasirinkimas variantuose ir modelyje
- Konstrukcijos varianto kopijavimas
- Konstrukcijos varianto įkėlimas į pagrindinį modelį

Konstrukcijos variantų peržiūra
- Specialių vaizdų sudarymas konstrukcijos variantui
- Pagrindinio modelio peržiūra be konstrukcijos variantų
- Kelių konstrukcijos variantų peržiūra
- Konstrukcijos variantų parametrų patikrinimas
- Vaizdų etiketės specialiuose vaizduose
- Vaizdo etiketės matomumo redagavimas

Dokumentacija

- Spalvinės legendos matomumo išjungimas
- Keynote
- Išmatavimo linijų išdėstymas

- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane

Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel

Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

Nešančiųjų metalinių kolonų kūrimas
- DWG failo paruošimas duomenų perdavimui į Revit
- DWG failo importavimas į Revit
- Detalės modeliavimas „Pick Line“ metodu
- Kolonos detalių sudarymas
- Įkelto brėžinio matomumo nustatymas šeimos modelyje
- Sukurtos šeimos patikrinimas projekte
- Pamatų po kolonomis kūrimas

- Matavimo vienetų nustatymas
- Savo šablonų sudarymas
- Savo šeimų (Family) kūrimas
- Kolektyvinis darbas
- Konstrukcijos variantai
- Klaidų ir susikirtimų paieška
- Savo etikečių sudarymas
- Savo specifikacijų sudarymas
- Savo lapo sudarymas
- Projekto Importas / Exportas

Nuotoliniai mokymai skirti susipažinti su konkrečios programinės įrangos galimybėmis ir išmokti dirbti su ja.

Neišeidami iš namų Jūs galėsite nuosekliai išklausyti profesionalų ir labai išsamų mokymo kursą. Į šį mokymo kursą įtrauktos visos temos, kurios yra dėstomos bazinio kurso metu Autorizuotame Mokymo Centre, o taip pat ir papildomos temos, kurios plačiai ir visapusiškai atskleidžia konkrečios programinės įrangos galimybes. Nuotolinio mokymo suteikiamų žinių apimtis yra kelis kartus didesnė nei žinių, išdėstytų bazinio mokymo kurso metu.

1. Šie nuotoliniai mokymai gali būti naudingi tiems architektams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

2. Šie mokymai gali būti naudingi tiems specialistams, kurie anksčiau baigė mokymus ATC klasėje, tačiau norėtų atnaujinti arba žymiai išplėsti savo žinias.

3. Šie mokymai ypatingai gali būti naudingi statybinės specializacijos mokymo įstaigų dėstytojams ir studentams.

 

Sėkmingai atlikusiems visas užduotis ir teisingai išlaikiusiems testus, išduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt

Mūsų klientų atsiliepimai:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Labai kokybiška medžiaga. Informacija pateikiama sistemiškai ir prieinamu būdu. Aš rekomenduosiu šį kursą draugams.

Mindaugas T..., Bergenas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Labai geras mokymo kursas. Lūkesčiai pilnai pasiteisino. Medžiaga pateikiama pilnai ir suprantamai. Aš daug išmokau, ačiū.
Giedrė M..., Londonas, D. Britanija

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Informatyvu, suprantama ir konstruktyvu. Puikus mokymo kursas. Labai patiko informacija apie darbą su papildomais Revit moduliais. Ačiū.
Gintautas D..., Getenburgas, Švedija

Architektūrinis projektavimas
Labai ačiū. Visa informacija pateikta aiškiai ir suprantamai. O svarbiausia, dabar bet kada galiu rasti atsakymus į visus klausimus.
Jovita M..., Melburnas, Australija

Architektūrinis projektavimas
Labai išsamus kursas. Aš daug sužinojau, ačiū.
Simona K..., Kaunas, Lietuva

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
Kursas yra labai įdomus ir aiškus. Informacija pateikta konkrečiais praktiniais pavyzdžiais, jais remiantis galima kurti savo projektą.
Steponas F..., Kelmė, Lietuva

Laikančių konstrukcijų projektavimas
Labai puikus kursas, padėjo suprasti Revit darbą ir funkcionalumą. Tikiuosi, tai bus man naudinga.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Ačiū! Labai naudingi mokymai. Gavau labai daug naujos informacijos ir naujai pažvelgiau į darbą su Revit. Labai norėčiau analogiškų mokymų su kitomis programomis - Robot, 3D max.
Vaidotas J..., Vilnius, Lietuva

Architektūrinis projektavimas
1. Gavau atsakymus į tokius subtilius momentus, kuriuos jau seniai bandžiau išsiaiškinti.
2. Medžiaga pateikta suprantama ir aiškia forma.
3. Sužinojau naujų įdomių darbo būdų.
Vidas S..., Oslas, Norvegija

Architektūrinis projektavimas
Mokymo medžiagoje nuosekliai pateikta darbo eiga su programa, nuo paprastų pamokėlių iki sudėtingų pavyzdžių. Aš tiesiog žiūrėjau video pamokas ir praktiškai kartojau jas, ir taip per trumpą laiką įgijau pagrindinių įgūdžių darbui su programa Revit. Dabar galiu atlikti savo projektavimo užduotis.
Anželika G..., Klaipėda, Lietuva

Tam, kad galima būtų sėkmingai įsisavinti mokymo kurso medžiagą, kartu pateikiami visi mokymams būtini darbiniai failai, naudojamų šeimų bibliotekos, darbui reikalingi šablonai, o taip pat jų naudojimo instrukcijos. Visi šablonai, kurių pagrindu jūs kursite projektą, taip pat darbiniai failai ir šeimų bibliotekos turi atitikti programos versiją.

Nuotolinių mokymų kaina sudaro 50% nuo pilno bazinio mokymo kurso Autorizuotame Mokymo Centre kainos.

Kursai atitinka tarptautinį standartą SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) ir cmi5.

Nuotolinių mokymų privalumai:
- Optimali kaina.
- Laiko ir pinigų taupymas kelionėms į ATC.
- Galimybė savarankiškai planuoti ir paskirstyti savo laiką.
- Galimybė mokytis bet kur - namuose, kelyje, kavinėje ar darbe.
- Dėstytojo pagalba ir patarimai.

Užsisakyti savarankiško mokymosi kursą galima el.paštu: kogra@kogra.lt