Autodesk Simulation produktai skirti optimizuoti ir patikrinti projektus prieš pradedant juos realizuoti. Galimybė integruoti į darbo procesą mechaninius, struktūrinius, skysčių ir šilumos skaičiavimus, o taip pat liejimo modeliavimą, leidžia pagerinti kokybę, sumažinti sąnaudas ir greičiau išleisti produktus į rinką.

Palyginimas:

 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional – statybinių konstrukcijų analizė.
 • Autodesk Simulation Mechanical – skaičiavimai ir analizė mechaninio projektavimo srityje. Baigtinių elementų metodo analizė, kombinuota stiprumo ir kinematinė analizė.
 • Autodesk Simulation CFD – šiluminis modeliavimas.
 • Autodesk Simulation Moldflow – liejimo spaudimu modeliavimas. Plastikinių detalių liejimo proceso analizė.
 • Autodesk Simulation DFM – šiluminis modeliavimas.

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional programa leidžia paprastai projektuoti pamatus, sijas, kolonas, plokštes, įvairių metalo konstrukcijų mazgus. Yra galimybė kuriamą modelį ir rezultatus perkelti į AutoCAD® Structural Detailing Reinforcement Module ir Steel Module aplinką, kur būtų automatizuotai sukurti darbo brėžiniai.

Šios programos pagal skaičiavimo rezultatus automatiškai generuoja brėžinius.

Dvikryptis ryšys su Autodesk Revit Structure
Revit® Extensions modulis leidžia netrukdomai importuoti ir eksportuoti konstrukcijų modelius tarp Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional ir Autodesk® Revit® Structure. Dvikrypčio sujungimo dėka, apskaičiuoti ir projektiniai duomenys atnaujinami viso informacinio modelio ribose, kas padeda paruošti suderintą darbo dokumentaciją.

Ištobulinta paskirstymo į baigtinius elementus funkcija
Efektyvūs tinklo formavimo metodai supaprastina statybinių konstrukcijų projektuotojų darbą netgi pačiuose sudėtingiausiuose modeliuose. Automatinis paskirstymas į baigtinius elementus ir tinklo langelių parametrų nustatymas gali būti atliekamas atskirai kiekvienai panelei, kas turi teigiamos įtakos skaičiavimų tikslumui.

Plačios skaičiavimų ir analizės galimybės
Bet kuri konstrukcija reikalauja išsamaus linijinių ir realių nelinijinių apkrovų ištyrimo. Programa užtikrina paprastą ir efektyvią įvairių nelinijinių apkrovų analizę, pavyzdžiui, pi-delta efekto (vertikali apkrova, esant horizontaliems poslinkiams), tempimo/spaudimo, atraminių momentų ir šarnyrų plastiškumo. Programos galimybės taip pat leidžia apskaičiuoti konstrukcijos reakciją dinaminėms apkrovoms: harmoniniams dažniams, seisminiams reiškiniams ir kt.

Ultra modernios dinaminių apkrovų skaičiavimo priemonės
Ultra modernias dinaminių apkrovų skaičiavimo priemones galima taikyti bet kokio dydžio konstrukcijoms. Programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional skaičiavimo algoritmai yra sukurti ir optimizuoti procesoriams su keturiais ir daugiau branduolių. Tai leidžia statybinių konstrukcijų projektuotojams gauti ypatingai tikslius rezultatus kelių minučių bėgyje.

Reguliuojamas skaičiavimo rezultatų išvedimas
Autodesk Robot Structural Analysis Professional yra lankstus skaičiavimo sprendimas. Rezultatai, apimantys vizualizaciją ir pradinius duomenis, gali būti pateikiami šiais būdais:

● lentelėse, kas supaprastina duomenų filtravimą ir rūšiavimą;
● stulpelių diagramose; - konstrukcijos apvalkalo pjūviuose;
● spalvinėse iliustruotose schemose;
● schematiniuose visos konstrukcijos apkrovų vaizduose, veikiant sijas ir kolonas;
● schematiniuose apkrovų vaizduose, veikkiant pilnatūrius elementus ir konstrukcijos apvadus atskiromis kryptimis.

Tekstinius dokumentus galima išsaugoti Microsoft® Word® arba HTML formatų failuose.

Lokalizuotų versijų buvimas ir skirtingų matavimo vienetų palaikymas
Egzistuoja Autodesk Robot Structural Analysis Professional versijos anglų, prancūzų, rumunų, ispanų, niderlandų, rusų, lenkų, kiniečių ir japonų kalbomis. Galima atlikti statybinių konstrukcijų skaičiavimus viena kalba, o jų rezultatus pateikti kita kalba. Viename konstrukcijos modelyje gali būti kombinuojami metriniai ir britų matavimo vienetai.

Adaptacija pagal konkrečios šalies projektavimo standartus ir normas
Programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional yra daugiau kaip 60 statybinių elementų ir medžiagų duomenų bazių, kurios atitinka įvairių šalių projektavimo normas ir taisykles. Dėka iš anksto nustatyto masyvo, į kurį įeina 70 projektavimo standartų, statybinių konstrukcijų projektuotojai gali dirbti su vienu modeliu, naudodami skirtingus matavimo vienetus.

Integruoti projektiniai sprendimai gelžbetoninių ir plino konstrukcijų skaičiavimui
Programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional įdiegtos funkcijos, kurios atitinka daugiau kaip 40 normų, skirtų plieno konstrukcijų projektavimui, ir 30 normų, skirtų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimui, naudojamų skirtingose šalyse.

Vieningas statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir darbo brėžinių sudarymo procesas
Sudarius modelį ir atlikus statybinių konstrukcijų skaičiavimus programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional, galima lengvai pernešti modelį ir rezultatus į AutoCAD® Structural Detailing detalizuotų brėžinių sudarymui.

Atviras ir lankstus API interfeisas
Panaudojant Microsoft COM (Component Object Model) technologijas, programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional siūlo atvirą ir lanksčią aplinką API (taikomojo programavimo aplinka).

Jos pagalba galima atlikti šiuos veiksmus:

● nustatyti ryšius tarp Autodesk Robot Structural Analysis ir išorinėmis programomis, pavyzdžiui, Microsoft Excel, Microsoft Word ir AutoCAD;
● gauti skaičiavimų rezultatus, atliktus programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional;
● sukurti priedus tolimesniam duomenų apdorojimui, pavyzdžiui, kodifikuotus skaičiavimus plieno, betono, medinėms ir aliuminio konstrukcijoms;
● kurti parametrines konstrukcijas programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

Simulation Mechanical galimybės
Inžineriniai skaičiavimai, analizė ir modeliavimas

Autodesk Simulation Mechanical suteikia galimybę greitai ir tiksliai atlikti inžinerinius skaičiavimus ir analizę.Tai padeda prognozuoti produktų būseną eksploatavimo metu, optimizuoti jų konstrukciją ir visapusiškai patikrinti projektus dar prieš perduodant juos į gamybą, ir tokiu būdu sumažinti brangių bandomųjų prototipų poreikį.

 • ● Plačios CAD programų palaikymo galimybės
 • ●  Modeliavimas baigtinių elementų metodu ir tinklų formavimas
 • ●  Kombinuota stiprumo ir kinematinė analizė

 

Simulation CFD galimybės
Skysčių srautų modeliavimas 

Autodesk Simulation CFD (anksčiau vadinosi CFdesign) suteikia galimybę greitai, tiksliai ir lanksčiai  modeliuoti skysčių srautus ir šilumos perdavimo procesus. Tai padeda prognozuoti produktų būseną eksploatavimo metu, optimizuoti jų konstrukciją ir visapusiškai patikrinti projektus dar prieš perduodant juos į gamybą.

  • Išplėstos skysčių srautų ir šilumos perdavimo procesų modeliavimo galimybės
  • Inžinerinių sistemų taikymas projektuojant
  • CAD modelių panaudojimas programoje Simulation CFD
  • Panaudojimas elektros ir apšvietimo sistemose
  • Skysčių srautai ir šilumos perdavimo procesai
  • Automatinis intelektualus tinklų formavimas
  • Panaudojimas mechaninės ir pramonės gamybos srityje

   

Moldflow galimybės
Liejimo spaudžiant modeliavimo instrumentai

Autodesk® Simulation Moldflow® suteikia galimybę modeliuoti liejimo formas, gaminius iš plastiko liejimo procesą spaudimo metodu.

● Failų importas iš kitų CAD programų.
● Liejimo formų šaldymas ir šildymas kintamo režimo sąlygomis.
● Pluošto orientacija plastikinėse detalėse.
● Projektų optimizacija.
● Sustraukimo ir deformacijos modeliavimas.
● Liejimo iš termoaktyvių plastikų proceso modeliavimas.
● Geometrijos redagavimas.
● Specializuoti daugiakomponentinio liejimo procesai.
● Sąveika su kitomis CAD programomis, IGES failo importas į Simulation Moldflow.
● Duomenys apie medžiagas.
● Duomenų mainai, skaičiavimų rezultatų perdavimas į Simulation Mechanical.
● Autodesk Simulation Moldflow Communicator – bendras darbas su personalu ir užsakovu.

Simulation DFM galimybės
Naujos galimybės pagerinti produktų gamybos technologiją

Autodesk Simulation DFM padeda inžinieriams, projektuojantiems detales iš plastiko, kurti savo produkcijos elektroninius maketus. Simulation DFM yra įdiegiamas į 3D CAD programinę įrangą, kurioje atsiranda lengvai suprantami indikatoriai, realiu laiku signalizuojantys apie produkto gamybos technologiškumą, kainą ir įtaką supančiai aplinkai.

Orientacija į 3D CAD - informacija apie produkto technologiškumą gaunama, kuriant jo geometriją CAD programoje.
Nuolatinis informavimas – indikatoriai praneša apie padarytų pakeitimų įtaką technologiškumui, kainai ir aplinkai,
Greita gaminio technologiškumo analizė – skaičiavimų rezultatai atsinaujina iš karto pakeitus geometriją, t.y. praktiškai realiu laiku.
Integracija su įvairoimis CAD programomis - Simulation DFM veikia su Dassault SolidWorks, PTC™, Creo Elements/Pro ir Pro/ENGINEER, o taip pat su Autodesk Inventor.

 

Tam, kad Jūs galėtumėte racionaliai išnaudoti naują programinę įrangą, mes paruošėme specializuotus mokymo kursus, kurie padės įsisavinti programinės įrangos pakete esančias  programas. Šių kompleksinių mokymo kursų rėmuose vartotojas pats gali sukomplektuoti optimalią mokymų apimtį, pasirinkdamas tas programas, kurias jis nori išmokti.

Autodesk Autorizuotame Mokymo centre Jūs išmoksite projektuoti pastatus, pririšant juos konkrečioje vietovėje, paskaičiuoti pastato energijos efektyvumą, nustatyti apkrovas nešantiesiems elementams ir gauti plokščio karkaso, fermos, plokštės bei kitų nešančiųjų elementų skaičiavimų rezultatus, armuoti nešančiąsias konstrukcijas, išdėstyti vidaus inžinerinius tinklus ir paruošti visą būtiną techninę dokumentaciją – brėžinius, schemas, specifikacijas, eksplikacijas, paaiškinimus ir kt.

KOGRA-Kompiuterinė Grafika Mokymo Centro specialistai padės Jums optimaliai išnaudoti visą Autodesk programinės įrangos potencialą. Jūs sužinosite, kokioje progamoje geriau atlikti projekto vizualizaciją ir prezentaciją, kokiomis sąlygomis ir kokių užduočių spendimui tikslingiau naudoti vieną ar kitą produktą arba jų kombinacijas. 

Mokymo kursai:

 • AutoCAD
 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Design Review
 • Kiekvienas klausytojas mokymo kursams aprūpinamas kompiuteriu ir mokomąja medžiaga - Interaktyvi Multimedinė Enciklopedija.

 • Multimedinė Interaktyvi Enciklopedija išleista lietuvių kalba, ją sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos. Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.

  Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis  AUTODESK® sertifikatas.

  Baigusiems kursus, KOGRA nemokamai teikia konsultacijas.