• Autodesk programinė įranga

  Platus 3D projektavimo sistemų pasirinkimas

  Visi KOGRA-Kompiuterinė Grafika klientai, pirkdami Autodesk programinę įrangą, nemokamai gauna paslaugų paketą "Greitas Startas", į kurį įeina metodinė mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi mūsų Virtualiame Mokymo Centre.

Autodesk Revit

Autodesk Revit apima visas programų Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure ir Autodesk Revit MEP funkcines galimybes. Šis produktas pateikiamas kaip vieningas pilnai funkcionalus sprendimas programinių kompleksų Autodesk Building Design Suite Premium ir Ultimate sudėtyje. 

Autodesk Revit palaiko visas architektūrinio projektavimo, statybinių konstrukcijų projektavimo ir inžinerinių sistemų projektavimo galimybes ir suteikia vartotojams šiuos privalumus:

- patogią prieigą prie įvairių projektavimo funkcijų ir bibliotekos komponentų;
- naudojamų instrumentų rinkinio adaptaciją, atsižvelgiant į atliekamas užduotis;
- patobulintą kompleksinį darbo procesą;
- optimizuotą produkto dislokavimą;
- supaprastintą tarpusavio sąveiką su Autodesk Showcase ir Autodesk 3ds Max Design.

Autodesk Revit – specializuota parametrinė pastatų kūrimo programinė įranga, sukurta BIM technologijos pagrindu, kas užtikrina visapusišką pastatų realaus statybos proceso projektavimą.

Pastato informacinis modelis BIM (Building Information Model) - tai skaitmeninių elementų duomenų bazė, kurioje yra patalpinta detali projekto informacija ir pats objekto modelis. BIM duomenų bazėje tiksliai atvaizduojamos fizinės, funkcinės ir informatyvios projekto charakteristikos bendroje trimatėje aplinkoje. Tai leidžia visiems projekto dalyviams efektyviai ir veiksmingai tikrinti, derinti, peržiūrėti ir perduoti visą projekto informaciją į vieną statinio informacinį modelį, tuo pačiu sumažinant projektavimo darbų bei dokumentacijos kiekį.

Programoje Autodesk Revit įdiegta intuityvi konceptualaus projektavimo darbo aplinka palengvina sudėtingų geometrinių formų  kūrimą ir leidžia architektams ir projektuotojams tiksliau atvaizduoti projektinį sumanymą; naujas vartotojiškas interfeisas seka paskui architekto mintį, darydamas projektavimo procesą nuosekliu ir patogiu.

Ši pažangi projektavimo ir dokumentacijos generavimo programa suteikia architektams neribotą kūrybinę laisvę ir maksimalų efektyvumą, nes dauguma užduočių atliekamos automatiškai.

Programoje Autodesk Revit dirbama tik su pastato modeliu, o visi atskiri vaizdai, tokie kaip, planai, fasadai, pjūviai, 3D vaizdai ir kt., sugeneruojami automatiškai.

Programoje įdiegta parametrinių pakeitimų technologija, leidžianti visus susijusius projekto elementus (pradedant modelio planais ir baigiant vizualizacija ar brėžinių specifikacijomis) automatiškai suderinti tarpusavyje ir tokiu būdu užtikrinti viso projekto vieningumą.

Programoje Autodesk Revit galima koreguoti modelį bet kurioje projekto stadijoje ir nesirūpinti dėl projekto brėžinių pakeitimų – visi projektiniai duomenys atnaujinami automatiškai.

Darbas su programa Autodesk Revit vyksta greitai, sklandžiai, kokybiškai ir produktyviai, nes visi programos instrumentai yra lengvai ir greitai pasiekiami.

Programoje Autodesk Revit , skirtingai negu kitose projektavimo programose, modelio nebereikia braižyti linijomis, nes programoje yra tokie elementai, kaip siena, langas, durys, stogas, sija, kolona ir t.t.

Autodesk Revit programinėje įrangoje yra naudojama plati architektūrinių elementų biblioteka, kurioje visus elementus galima koreguoti arba susikurti savo nuosavus.

Programoje įdiegta parametrinių duomenų sistema ir BIM technologija leidžia architektams, konstruktoriams ir vidaus inžinerinių tinklų specialistams dirbti ties vienu projektu tuo pačiu metu.

Programoje Autodesk Revit yra galimybė sukurti projekte keletą skirtingų projekto variantų, kuriuos galima, nesudėtingai keičiant, pateikti klientui ir, vėliau pasirinkus vieną, tęsti darbą. Be papildomų pastangų pasirinktą variantą galima vizualizuoti bei atspausdinti brėžinius su automatiškai perskaičiuotais žiniaraščiais. 

Programoje Autodesk Revit Architecture įdiegtas labai galingas vizualizavimo instrumentas, kurio pagalba modelį galima paversti fotorealistiniu vaizdu 

Programoje Autodesk Revit galima atlikti pastato energetinio efektyvumo skaičiavimus, kas yra labai svarbu, norint šiuolaikiškomis technologijomis suprojektuoti patvarų ir ekologišką pastatą. Su Autodesk Revit galima paspartinti projektavimo procesą bei efektyviai parinkti medžiagas būsimam statiniui - palyginti, kokios medžiagos yra efektyvesnės bei paskaičiuoti šilumos nuostolius. Rezultatai pateikiami tekstine ir grafine forma.

Fizinių medžiagų panaudojimas eksploatacinių charakteristikų analizėje

Fizinių medžiagų panaudojimas padidina eksploatacinių charakteristikų analizės, atliekamos BIM technologijos pagrindu, efektyvumą. Apribojančioms konstrukcijoms priskiriamos šiluminės ir konstrukcinės savybės. Revit elementų konstrukcinius šiluminius parametrus dabar galima eksportuoti gbXML formate ir panaudoti specializuotose skaičiavimo programose.

Patobulintas Revit Serveris

Revit Serveris suteikia vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti Revit modelius, esančius centralizuotame faile. Lokalūs greitintuvai dabar gali būti prijungiami keliuose mazguose ir leidžia organizuoti Revit Serverio tinklo paskirstymą. Taip pat patobulintas darbo procesas programoje Autodesk Vault Collaboration AEC.

Patobulintos vizualizacijos priemonės

Programose Autodesk Revit išplėstos vizualizavimo galimybės leidžia vartotojams lengviau kontroliuoti bendrą projektų vaizdą. Nauja „Raytracing” funkcija atlieka interaktyvią vizualizaciją realiu laiku ir leidžia vaizdo ekranuose išdėstyti fotografijos elementus.   Fotografijos elementai atvaizduojami realistiniame vizualiniame stiliuje su įvairiais fono variantais, o tai leidžia paruošti aukštos kokybės prezentacinę grafiką.

Patobulinta tarpusavio sąveika

Programa Revit suteikia galimybę importuoti ir eksportuoti brėžinius į Bentley Microstation V7 ir V8 formatą; be to, pagerintas eksportas į DWF™ ir DWG™ formatus. Tai leidžia patikimiau ir lanksčiau atlikti darbo proceso procedūras.

Pagerintas Industry Foundation Class (IFC) palaikymas

Revit gavo sertifikatą, patvirtinantį suderinamumą su BuildingSMART International Industry Foundation Class (IFC) 2x3 versija. Tai reiškia, kad Revit dabar atitinka tarptautinių pramonės standartų reikalavimus, tame tarpe GSA. Eksporto modulis iš Revit į IFC, kurio išeitinis kodas yra atviras, dabar palaiko perspektyvius pramonės standartus. Vartotojas pats gali siūlyti pakeitimus eksporto į IFC procedūrai, atsižvelgiant į nacionalinių standartų reikalavimus. Dėka to, keitimasis informacija su trečiųjų šalių programomis tampa efektyvesnis.

Revit Exchange App Store

Revit Exchange App Store – tai interneto platforma, suteikianti patogią prieigą prie nustatymų ir bibliotekos komponentų programai Revit.

Patobulinti išmatavimai

Programoje Revit patobulintos matmenų sudarymo funkcijos. Naujas skersmens žymėjimo instrumentas leidžia pasirinkti ir pašalinti atskirus segmentus iš daugiasegmentinės išmatavimų grandinės. Be to, dabar segmentuose galima atvaizduoti segmentų reikšmes, lygybes ir formules.  

Integracija su Autodesk Cloud

Programos Revit prenumeratos vartotojai gauna supaprastintą prieigą prie integruotų Autodesk Cloud galimybių, tame tarpe vizualizacijos priemonių ir konceptualių energijos sunaudojimo skaičiavimų. Projektų vizualizavimas debesyje leidžia greičiau gauti aukštos kokybės rezultatus, o tuo metu kompiuterio resursus galima panaudoti kitų užduočių sprendimui.

Darbo su laiptais funkcijos

Programose Autodesk Revit ir Revit Architecture atsirado galimybė dirbti su laiptais, sudarytais iš atskirų komponentų. Tai suteikia daugiau lankstumo, modeliuojant pastatus su sudėtingų tipų laiptais ir ruošiant jų dokumentaciją. Laiptines, laiptų aikšteles ir atraminius komponentus dabar galima redaguoti, nepriklausomai vienas nuo kito. Patobulintos laiptų anotacijos ir jų vizualinio pateikimo būdai.

Patobulintas turėklų modeliavimas

Programose Revit ir Revit Architecture patobulintas darbas su turėklais užtikrina didesnį jų sudarymo tikslumą. Nauji instrumentai leidžia patogiau kurti perėjimus ir išsikišimus. Viršutinius turėklus galima redaguoti atskirai, o tai palengvina jų atvaizdavimo kontrolę.

Statybinis modeliavimas – detalės

Patobulintos darbo su detalėmis funkcijos suteikia vartotojui daugiau informacijos apie statybos technologijas. Pastato detates galima apjungti, pašalinti ir atstatyti. Galimybė padalinti objektus ir manipuliuoti jais, išlaikant ryšius, leidžia tiksliai formuoti kompleksinius projektinius modelius.

Statybinis modeliavimas – surinkimai

Programos Autodesk Revit ir Revit Architecture išplėstos statybinių surinkimų modeliavimo galimybės. Vartotojai gali patalpinti surinkimus projektiniuose lapuose, o taip pat lengvai išsaugoti surinkimo vaizdus, pašalinus originalų surinkimą. Be to, dabar surinkimus galima eksportuoti į Industry Foundation Class (IFC).

Autodesk Revit ir Autodesk Revit Architecture atnaujinimai ir naujovės:

- Papildomos specifikacijų kategorijos ir parametrai;
- Nauja specifikacijų sąsaja;
- Laisvos formos apkirpimo sritys;
- Pasirinkimo patobulinimai;
- Medžiagų redagavimas;
- Medžiagų klasifikavimas;
- Fasadų padalijimas;
- Laiptų ir turėklų patobulinimai;
- Parametrų pakeitimas tarp grupių;
- Redagavimas dvigubu pelės paspaudimu;
- Nauja langų struktūra ir priedai;
- Laikinos vaizdo savybės;
- Elementų poslinkio instrumentas;
- Navigacijos savybių peržiūra;
- Daugkartinis pasirinkimas – perkelti į priekį ir siųsti atgal;
- Taškų debesys;
- Alternatyvūs išmatavimai;
- Sąveikos pagerinimas.

 

Statybos našumo analizė
Architektūros pastato elementų energijos analizė - Galimybė automatiškai generuoti energijos analizę iš tipinio Revit modelio, sukurto iš architektūrinio pastato elementų.

Papildomos specifikacijų kategorijos ir parametrai

Programoje Revit galima sudaryti specifikacijas šioms kategorijoms:
- Architektūrinės kolonos;
- Detalizacijos elementai;
- Aplinka;
- Apibendrintas modelis;
- Tinklai;
- Lygiai;
- Stogo elementai;
- Sijų sistema;
- Armavimas pagal plotą;
- Armavimas pagal trajektoriją;
- Gamykliniai tinklai.

Taip pat specifikacijose atsirado nauji parametrai:
- Sukūrimo stadija;
- Išmontavimo stadija.

Nauja specifikacijų sąsaja
Dabar Revit instrumentai, skirti darbui su specifikacijomis, yra iškelti į juostą. 

- Specifikacijų antraštėse galima atvaizduoti paveikslėlį.
- Vartotojiškas tekstas ir parametrai gali būti skirtingi specifikacijos langeliuose.
- Juostoje yra instrumentai kategorijų ir parametrų pasirinkimui stulpeliuose.
- Lentelės langelių baziniam formatavimui gali būti naudojami tekstiniai projekto stiliai.
- Atsirado instrumentai langelių linijų tipų pakeitimui.

Laisvos formos apkirpimo sritys
Atsirado galimybė sukurti laisvos formos (ne stačiakampę) apkirpimo sritį ir fragmentus.  

Pasirinkimo patobulinimai
Atsidarančiame “ Modify” meniu atsirado 4 nauji pasirinkimo parametrai:

- Select links;
- Select underlay elements;
- Select pinned elements;
- Select elements by face.

Medžiagų redagavimas
Programoje Revit 2014 naršyklė ir medžiagų redaktorius apjungti viename bendrame dialogo lange.

Medžiagų klasifikavimas
Programoje Revit greitai medžiagų paieškai projekte ar bibliotekoje yra įdiegta redaguojama klasifikacijos sistema, paremta parametru „Class”.  

Fasadų padalijimas
Panašiai kaip ir pjūviuose, fasaduose atsirado segmento padalijimo galimybė.

Parametrų pakeitimas tarp grupių
Ši funkcija leidžia nustatyti skirtingas parametrų reikšmes elementams, esantiems skirtingose grupėse.

Redagavimas dvigubu pelės paspaudimu
Dvigubu pelės paspaudimu galima redaguoti šių tipų elementus:

  Elemento tipas Dvigubo paspaudimo veiksmas

  Surinkimai

  Surinkimo redagavimas

  Specifikacijos lapuose

  Vaizdo atidarymas

  Vaizdai lapuose

  Vaizdo aktyvavimas

  Sienos

  Profilio redagavimas

  Perdenginiai

  Krašto redagavimas

  Lubos

  Krašto redagavimas

  Stogas

  Krašto redagavimas

  Pamatų plokštė

  Krašto redagavimas

  Sijų sistema

  Krašto redagavimas

  Aptvėrimai

  Aptvėrimo redagavimas

  Laiptai

  Laiptų redagavimas

  Fermos

  Profilio redagavimas

  Armavimas

  Strypo redagavimas

  Angos

  Eskizo redagavimas

  Brūkšniavimas

  Eskizo redagavimas

  Žymėjimo debesys

  Eskizo redagavimas

  Išspaudimas (Šeimų redaktorius)

  Formos redagavimas

  Poslinkis (Šeimų redaktorius)

  Formos redagavimas

  Sukimas (Šeimų redaktorius)

  Formos redagavimas

  Perėjimas (Šeimų redaktorius)

  Formos redagavimas

  Perėjimas pagal trajektoriją (Šeimų redaktorius)

  Formos redagavimas

 

Nauja langų struktūra ir priedai
Ši funkcija leidžia kombinuoti Project Browser, Properties ir System Browser langus.

Laikinos vaizdo savybės
Laikinos vaizdo savybės – tai nauja Revit platformos funkcija, leidžianti laikinai pakeisti vaizdo savybes, neįtakojant jo galutinės būsenos.  Be to, dabar galima kurti vartotojiškus šablonus ir tokiu būdu geriau kontroliuoti modelio atvaizdavimą.

Elementų poslinkio instrumentas
Displace Elements – tai nauja funkcija, leidžianti Revit vartotojams sukurti modelio poslinkio schemas 3D vaizduose. Tam tereikia pasirinkti reikalingą elementą, paspausti mygtuką Displace Elements ir nurodyti poslinkio kryptį.

Alternatyvūs išmatavimai
Dabar matmenys gali būti atvaizduojami keliomis reikšmėmis skirtingaismatavimo vienetais.

Laiptų ir turėklų patobulinimai

Atsirado tokios galimybės, kaip atvaizdavimas, pririšimas, laiptų sujungimas su perdenginiais ir kita.

Naujas modulis darbui su taškų debesimis
Taškų debesys (arba "skanai") – tai lazerinio skenavimo, kuris tampa vis populiaresnis statybose, rezultatas.

Naujoje Revit versijoje buvo pilnai perkurtas variklis, skirtas darbui su debesimis. Dabar žymiai padidėjo darbo greitis ir atsirado nedideli patobulinimai (pavyzdžiui, taškų spalvinimas pagal tam tikrus parametrus).

Eksporto pagerinimas: 
DWF
- Palaikomas tekstūrų, linijų tipų, linijų storių, spalvos ir tekto eksportas į DWF formatą.
DWG/DXF
- Pagerintas Revit išmatavimų eksportas. Palaikomi alternatyvūs išmatavimai. Visi Revit matmenų tipai dabar yra palaikomi ir atvaizduojami AutoCAD stiliuose.
Sluoksnių standartų atnaujinimas
- Atsirado naujausios sluoksnių eksporto standartų versijos: AIA, ISO13567, CP83, BS 1192.

Importo pagerinimas:
DWG/DXF
- Importuojant ar sudarant ryšį, importas ar nuoroda atvaizduojami matomumo ar grafikos nustatymo lange tik tuose vaizduose, į kuriuos jie buvo importuoti.
- Išskaidant importuotus CAD objektus, sudarytus iš kietųjų kūnų objektų, sukuriamos redaguojamos laisvos formos.

Patobulinta navigacija: judant per vaizdą, nebeliko pastovaus visų detalių atnaujinimo iki operacijos pabaigos, ir dėl to navigacija vyksta greičiau.

Autodesk Revit ir Autodesk Revit Structure atnaujinimai ir naujovės:

- Armatūros išdėstymo apribojimai;
- Armatūros ilgio apvalinimas;
- Europinės armatūros strypų formos;
- Suvirintos vielos tinklo patobulinimai;
- Kelių nuorodų anotacijos;
- Plieno karkaso geometrijos valdymas;
- Analitinio modelio patobulinimai.

 
Armatūros išdėstymo apribojimai
Rebar Constraints – tai naujas instrumentas, naudojamas sudaryti armatūros strypų formos ir padėties apribojimus gelžbetoninių elementų briaunų ar kitų strypų atžvilgiu.

Ši Revit funkcija automatiškai uždeda apribojimus armatūrai tokiu būdu, kad ši keistų formą ir padėtį atitinkamai pagal pakeitimus, daromus modelyje.  Ši funkcija pakeičia armatūros apribojimų nustatymus matmenų užrakinimo pagalba.

Armatūros ilgio apvalinimas
Ši funkcija leidžia suvienodinti armatūros strypų tipinius dydžius projekte, apvalinant jų ilgį. Apvalinimo parametrai nustatomi dialogo lange Reinforcement Settings:

Taip pat galima suapvalinti armatūros strypų (tinklų) šeimų ir jų egzempliorių ilgį:

Europinės armatūros strypų formos
Šio parametro pagalba galima išjungti funkciją, kuri sudaro naują armatūros strypo formos tipinį dydį, pridedant užlenkimą, kaip to reikalauja kai kurie Europos Sąjungos standartai.

Suvirintos vielos tinklo patobulinimai
Atsirado 5 naujos suvirintų tinklų išdėstymo schemos, o taip pat galimybė nustatyti pradinį išdėstymo tašką. 

Kelių nuorodų anotacijos
Pridėta nauja anotacija kelių armatūros strypų bei jų masyvų žymėjimui.  Iš esmės, nauja anotacija – tai išmatavimas, prie kurio pridėtas armatūros žymėjimas.  Jos pagalba galima greitai išmatuoti armatūros strypų masyvą arba sužymėti keletą strypų pjūvyje.

Plieno karkaso geometrijos valdymas
Ši funkcija suteikia daugiau galimybių, reguliuojant sijų geometrijos, o taip pat ir jų analitinio modelio padėtį.
Panaudojant egzemplioriaus parametrus skyriuje Geometric Position, galima išlyginti būdingus sijos taškus vietinių ašių X, Y, Z atžvilgiu.
Būdingas taškas gali būti išsidėstęs apatiniame, viršutiniame sijos pjūvio taške, centre, o taip pat ašių, nustatančių šeimos pradžią, susikirtimo vietoje. Tai standartinė funkcija, esanti daugumoje į objektą orientuotų programų.

Analitinio modelio patobulimas
Analitinis modelis buvo patobulintais šiomis kryptimis:

Specifikacijos
Atsirado galimybė sukurti bendrą specifikaciją fiziniam ir analitiniam modeliui.

Anotacijos
- Atsirado galimybė žymėti analitinius ryšius ir mazgus

Analitinio modelio redagavimo režimas
- Galimybė koreguoti sienų analitinį modelį, atsižvelgiant į perdengimų ir pamatų plokščių mazgus.
- Patobulintas analitinių ryšių darbas.
- Patobulintas perdengimų ir pamatų plokščių analitinio modelio mazgų išdėstymo mechanizmas.
- Atsirado galimybė atvaizduoti „spynas“, pasirenkant elementus, kuriems uždėti apribojimai.

Analitinio modelio mazgai
- Parametras “Connection Status” atvaizduoja sujungimo būseną, pagrįstą sujungimais, sukurtais fiziniame modelyje.
- Analitinio modelio mazgams galima sukurti filtrus, atsižvelgiant į parametro “Connection Status” reikšmę.

Sijų analitinis modelis
- Patobulintas fermų ir sijų sistemų elementų ryšys su jų analitinu modeliu.

Automatinis nustatymas
- Perdangų ir pamatų plokščių briaunų išlyginimo būdas pagal nutylėjimą yra nustatytas automatiniame režime.

Autodesk Revit ir Autodesk Revit MEP atnaujinimai ir naujovės:

- CVS failo perkėlimas į šeimą;
- Sistemos padalijimas;
- Oro terminalas ortakyje;
- Vandentiekio ir kanalizacijos šablonas;
- Atvirų galų uždengimas;
- Kampų apribojimai;
- Pririšimo prie patalpos taškas.

 

Pririšimo prie patalpos taškas
Dabar galima rankiniu būdu nurodyti tašką, kuris bus atsakingas už pririšimą prie vienos ar kitos patalpos.

Programoje Revit dalis objektų, talpinant juos projekte, kontroliuoja patalpą, kurioje jie yra. Tačiau ne visada tai vyksta teisingai (pavyzdžiui, kai dalis objekto yra už patalpos ribų). Dabar galima rankiniu būdu nurodyti tašką, kuris bus atsakingas už pririšimą prie vienos ar kitos patalpos. Objektas bus priskirtas tai patalpai, kurioje bus nustatytas taškas. Viena iš pagrindinių naujovių inžinieriams – tai galimybė patalpinti groteles ortakiuose.

Kampų apribojimai
Atsirado galimybė apriboti kampus tarp tiesinių sistemų segmentų (vamzdžių, ortakių).

CSV File Removal Project
Sujungimo detalių šeimose yra įdiegta paieškos lentelė. Tai labai patogu – nereikia atskirai kopijuoti failus perduodant projektą.

Atvirų galų uždengimas
Atsirado galimybė patogiau ir lengviau uždėti dangtelius atviruose vamzdžių ir ortakių galuose.

Ortakių ir vamzdžių skaičiavimas per API
Atsirado galimybė nustatyti vamzdžių ir ortakių skaičiavimo mechanizmą per išorinius priedus.  

Vandentiekio ir kanalizacijos šablonas
Revit 2014 platformoje atsirado šablonas vandentiekio ir kanalizacijos projektavimui.

Sistemų padalijimas
 Ši funkcija leidžia padalinti vieną sistemą į kelias mažesnes.

Visi KOGRA-Kompiuterinė Grafika klientai, pirkdami Autodesk programinę įrangą, atnaujindami arba pratęsdami jos prenumeratą, nemokamai gauna paslaugų paketą "Greitas Startas", į kurį įeina metodinė mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi mūsų Virtualiame Mokymo Centre.

Dalis mokymo pamokų yra laisvai prieinamos.

Pilna apimtimi mokymų pamokos patalpintos specialioje uždarytoje mokymo zonoje ir yra skirtos tik KOGRA - Kompiuterinė Grafika klientams, įsigyjusiems programinę įrangą Autodesk Revit / Architecture / Structure / MEP / LT.

Mes paruošėme šias virtualių mokymo kursų pamokas:

Kursai pradedantiesiems - Greitas Startas:

- Revit Architecture / Structure / MEP - Greitas Startas - Darbo pradžia. - Įgarsintos video pamokos.
- Revit Architecture / Structure - Greitas Startas - Architektūrinio projekto sudarymas.
- Revit Structure / Architecture - Greitas Startas - Betoninės konstrukcijos sudarymas.
- Revit Structure / Architecture - Greitas Startas - Plieno konstrukcijos sudarymas.
- Revit MEP - Greitas Startas - Mechaninių oro sistemų projektavimas.

Kursai pažengusiems - Praktinės pamokos:

- Architektūrinio projekto sudarymas nuo pradžios iki galo.
- Konstrukcinio projekto sudarymas nuo pradžios iki galo.
- Mechaninių oro sistemų projektavimas.
- Santechninės sistemos projektavimas.
- Vandentiekio sistemų projektavimas.
- Priešgaisrinės sistemos projektavimas.
- Elektros sistemų projektavimas.

Kursai patyrusiems vartotojams - Kaip tai padaryti?

- Revit Architecture / Structure / MEP - D.U.K. - Įgarsintos video pamokos.
- Revit Structure - D.U.K. - Įgarsintos video pamokos.
- Revit MEP - D.U.K. - Įgarsintos video pamokos.

Specializuoti kursai - Mokymo Vadovas:

- Darbas su surištais modeliais - Mokymo Vadovas.
- Komandinis darbas - Mokymo Vadovas.
- 3D vaizdų sudarymas - Mokymo Vadovas.
- Apšvietimas - Mokymo Vadovas.
- Medžiagos - Mokymo Vadovas.
- Vizualizacija - Mokymo Vadovas.


Jeigu Jūs esate KOGRA klientas, susisiekite su mumis ir gaukite prisijungimo slaptažodį. Mūsų lozungas klientui - „Nusipirk ir iš karto pradėk dirbti!“

Visi KOGRA-Kompiuterinė Grafika klientai, pirkdami Autodesk programinę įrangą, atnaujindami arba pratęsdami jos prenumeratą, nemokamai gauna mūsų paruoštų specializuotų šablonų seriją, skirtą darbui su programa Autodesk Revit:

 • Kompleksinė statyba;
 • Architektūrinis projektas; 
 • Konstrukcinis projektas;
 • Inžinerinės sistemos;
 • Ventiliacija ir Šildymas;
 • Vandentiekis ir Kanalizacija;
 • Elektros Instaliacija;
 • Interjero dizainas.

Kiekvienas specialistas galės naudoti tą šabloną, kuris geriausiai pritaikytas paruošti reikiamą projekto dalį. Kiekviename šablone yra optimalus darbui reikalingų šeimų rinkinys, pritaikytos lentelės-specifikacijos ir kt. Be abejonės, architektai įvertins platų naujų šeimų rinkinį, sudarytą iš langų, kampinių langų, durų, balkono durų, lauko karnizų ir palangių šeimų, visos kurios įtrauktos į naujus šablonus.

Tikimės, kad interjerų dizaineriams patiks parametrinių baldų biblioteka, o konstruktoriams – šablone įdiegtas greitas filtravimas ir projekto atskyrimas į architektūrinę ir konstrukcinę dalis. Be to, konstruktoriams darbą palengvins ir pritaikyti specifikacijų rinkiniai.

Koordinavimo šablonas pritaikytas kolektyviniam darbui ir kompleksinio projekto kūrimui. Jis bus naudingas tiek specialistams, dirbantiems programa Revit, tiek ir projektą kontroliuojantiems projekto vadovams.

Tam, kad Jūs galėtumėte racionaliai išnaudoti naują programinę įrangą, mes paruošėme specializuotus mokymo kursus «Autodesk Revit», kurie padės įsisavinti programinės įrangos galimybes. Šių kompleksinių mokymo kursų rėmuose vartotojas pats gali sukomplektuoti optimalią mokymų apimtį, pasirinkdamas tas programas, kurias jis nori išmokti.

Autodesk Autorizuotame Mokymo centre Jūs išmoksite projektuoti pastatus, pririšant juos konkrečioje vietovėje, paskaičiuoti pastato energijos efektyvumą, nustatyti apkrovas nešantiesiems elementams ir gauti plokščio karkaso, fermos, plokštės bei kitų nešančiųjų elementų skaičiavimų rezultatus, armuoti nešančiąsias konstrukcijas, išdėstyti vidaus inžinerinius tinklus ir paruošti visą būtiną techninę dokumentaciją – brėžinius, schemas, specifikacijas, eksplikacijas, paaiškinimus ir kt.

KOGRA-Kompiuterinė Grafika Mokymo Centro specialistai padės Jums optimaliai išnaudoti visą Autodesk programinės įrangos potencialą.

Baziniai mokymo kursai:

 • Autodesk Revit Architecture
 • Autodesk Revit Structure
 • Autodesk Revit MEP
 •  

 • Papildomi kursai:
 • Autodesk Revit MEP - "Ventiliacija ir Šildymas"
 • Autodesk Revit MEP - "Vandentiekis, Kanalizacija ir Priešgaisrinė Sauga"
 • Autodesk Revit MEP - "Elektros Sistemos Projektavimas"
 • Komandinis Darbas
 • Vizualizacija
 • Families Editor
 • Kiekvienas klausytojas mokymo kursams aprūpinamas kompiuteriu ir mokomąja medžiaga - Interaktyvi Multimedinė Enciklopedija.

 • Multimedinė Interaktyvi Enciklopedija išleista lietuvių kalba, ją sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos. Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.

  Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis  AUTODESK® sertifikatas.

  Baigusiems kursus, KOGRA nemokamai teikia konsultacijas.

Autodesk programinės įrangos prenumerata suteikia šiuos privalumus:

 • - Programinės įrangos atnaujinimas – automatiškai gaunate naujas Autodesk produktų versijas.
 • - Teisė naudoti ankstesnes versijas – galimybė dirbti su skirtingomis programinės įrangos versijomis.
 • - Lankstus licenziavimas – galimybė gauti papildomą "Namų licenziją" darbui namuose.
 • - Nuotoliniai mokymo kursai – užsiėmimai elektroniniu formatu.
 • - Techninis palaikymas - galimybė gauti tiesioginį Autodesk techninį palaikymą.
 • - Papildomų modulių paketai, į kuriuos įeina naujausi Autodesk technologiniai pasiekimai.

Prenumeratos vartotojai gauna prieigą prie Autodesk 360 – debesų platformos, kuri suteikia didesnę projektavimo, vizualizacijos, skaičiavimų, analizės ir pasikeitimo duomenimis kokybę. Autodesk 360 paslaugos užtikrina saugų priėjimą prie projekto duomenų bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Šios paslaugos apima praktiškai neribotas skaičiavimų debesyje galimybes. Prisijungti prie Autodesk 360 dabar gali visų Autodesk programinių kompleksų vartotojai; prenumeratos vartotojams suteikiamos papildomos galimybės.

 
Autodesk 360 "Cloud" technologijos resursai Autodesk Subscription vartotojams

Autodesk Subscription vartotojai dabar turi puikią galimybę pasinaudoti Autodesk debesų technologijos pranašumais, kurie padės padidinti mobilumą, pagerinti bendradarbiavimą ir optimizuoti darbą.

 

Autodesk programinė įranga

Pasirinkti programą