• Autodesk programinė įranga

  Platus 3D projektavimo sistemų pasirinkimas

  Visi KOGRA-Kompiuterinė Grafika klientai, pirkdami Autodesk programinę įrangą, nemokamai gauna paslaugų paketą "Greitas Startas", į kurį įeina metodinė mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi mūsų Virtualiame Mokymo Centre.

Autodesk Factory Design Suite

Autodesk Factory Design Suite – tai sprendimas, leidžiantis projektuoti, komplektuoti ir optimizuoti gamybinę įrangą bei keistis duomenimis, panaudojant įmonės skaitmeninį modelį. Pagrindiniai privalumai:

 • ● Padidina įrangos komponavimo projektavimo našumą ir efektyvumą.
 • ● Galimybė optimizuoti ir analizuoti įrangos komplektacijos variantus dar iki statybų pradžios leidžia žymiai sumažinti sąnaudas.
 • ● Galimybė akivaizdžiai demonstruoti 3D schemas leidžia pagerinti kolektyvinio darbo našumą ir gauti daugiau užsakymų.
 • ● Galima naudoti įmonių objektus, esančius debesų technologijų resursuose, arba savarankiškai kurti tokio tipo objektus.

Autodesk Factory Design Suite yra trijų variantų: Standard, Premium ir Ultimate:

Autodesk Factory Design Suite Standard – tai programinis kompleksas, sudarytas AutoCAD pagrindu ir skirtas įrangos išdėstymui gamybinėse patalpose. Autodesk Factory Design Suite Standard leidžia žymiai pagreitinti gamybinės įrangos išdėstymo procedūrą, panaudojant unikalias funkcijas, veikiančias AutoCAD bazėje. Specialistai dirba įprastoje AutoCAD aplinkoje, o tai leidžia žymiai sumažinti sąnaudas. Jau eskizinio projekto stadijoje galima analizuoti medžiagų transportavimo gamybinėse patalpose efektyvumą.

 • Įprastinė  AutoCAD aplinka papildyta architektūrinio projektavimo priemonėmis, kurių pagalba galima modeliuoti tokius pastato komponentus, kaip sienos, langai, durys.
 • ● 2D objektų biblioteka leidžia greitai pridėti tipinius objektus, tokius kaip, konvejeriai, pramoniniai robotai, krovimo priemonės.
 • ● Medžiagų transportavimo analizė atliekama, optimizuojant 2D komponavimo schemas tiesiog programoje AutoCAD.
 • ● Galimybė naudoti įmonių objektus, esančius debesų technologijų resursuose.
 • ● Lazerinio skenavimo technologija leidžia taupyti laiką, pereinant nuo matavimų rankiniu būdu prie lazerinio skenavimo.

Autodesk Factory Design Suite Premium – tai programinis kompleksas suteikiantis galimybę modeliuoti gamybos įmones skaitmeniniame formate. Autodesk Factory Design Suite Premium suteikia projektuotojams visus instrumentus, būtinus gamybinių patalpų 2D ir 3D modelių kūrimui. Programose AutoCAD ir Autodesk Inventor egzistuojančių projektavimo metodų optimizavimas leidžia pagerinti kolektyvinio darbo našumą ir priimti sprendimus dar prieš pradedant montuoti gamybinę įrangą patalpose.

 • ● Vizuali 2D ir 3D komponavimo aplinka leidžia peržiūrėti alternatyvius variantus, perkeliant įrangos 3D modelius 2D plane.
 • ● Plati 3D objektų biblioteka leidžia greitai pridėti tipinius objektus.
 • ● Galimybė naudoti įmonių objektus, esančius debesų technologijų resursuose.
 • Gamybinės įrangos 3D modelius galima sukurti programoje Autodesk Inventor arba importuoti į projektą iš gamintojų.
 • ● 2D brėžinių ir 3D modelio tarpusavio ryšio dėka modeliai automatiškai atnaujinami, atlikus bet kokius pakeitimus.
 • ● 3D vizualizacija ir išdėstymo analizė padeda geriau suprasti projektinį sumanymą, o objektų apžvalgos funkcija leidžia nuodugniai ištirti skaitmeninį modelį.
 • ● Galimybė keistis 3D modeliais mobiliųjų įrengimų pagalba padeda lengviau pateikti projektines idėjas suinteresuotiems asmenims, kurie nėra techniniai specialistai.

Autodesk Factory Design Suite Ultimate – tai programinis kompleksas, suteikiantis pažangius pramonės įmonių projektavimo ir įrangos išdėstymo metodus. Autodesk Factory Design Suite Ultimate pagalba gamyklinės įrangos gamintojai bei įmonių specialistai gali pakelti projektavimo kokybę, optimizuoti darbo procesus ir vizualizuoti gamybinius objektus. Ultimate variantas be visų Standard ir Premium paketų galimybių turi dar keletą papildomų:

 • Autodesk Navisworks Manage pagalba dar pradinėse projekto stadijose galima atlikti erdvinių apribojimų ir fizinių kolizijų tarp elementų paiešką ir ištaisyti klaidas.
 • Autodesk Inventor Professional pagalba galima modeliuoti ir analizuoti įrangos judėjimą ir prognozuoti įrengimų būseną realiomis sąlygomis.
 • Panaudojant Autodesk Inventor Professional galima automatizuoti vamzdynų ir kabelių sistemų projektavimą, o tai padeda išvengti galimų klaidų ir leidžia taupyti laiką.

Šis programinis kompleksas išplečia programų AutoCAD ir Autodesk Inventor galimybes specializuotomis funkcijomis, kurių pagalba galima atlikti tarpusavyje susijusius komponavimo darbo procesus.

 • Galimybės

 • Workflows

 • Galimybės

Autodesk Factory Design Suite - Standard, Premium ir Ultimate galimybių palyginimas

  Standard Premium Ultimate

  Pilnas AutoCAD funkcijų rinkinys ir DWG formato failų palaikymas

  2D objektų biblioteka, 2D objektų performavimas debesų technologijų pagrindu

  Medžiagų transportavimo proceso analizė

  Specializuotos architektūrinės funkcijos patalpų komponavimui

  Grafinių vaizdų, vaizdo įrašų ir interaktyvių prezentacijų sudarymas

  Automatinis 3D schemų formavimas 2D brėžinių pagrindu su abipusiu ryšiu

   

  Plati intelektualių 3D objektų biblioteka, 3D objektų performavimas debesų technologijų pagrindu

  3D schemų komponavimas, perkeliant komponentus

  Gamyklinės įrangos intelektualių modelių sudarymas

  Virtuali gamybinių patalpų apžvalga

  Projektų patikros instrumentai, leidžiantys padidinti specialistų tarpusavio supratimo lygį

  Montavimo ir išmontavimo nuoseklios eigos 4D modeliavimas

   

  Fotorealistinė įrangos komponavimo vizualizacija

   

  Pasikeitimas 3D komponavimo modeliais internetu ir mobiliųjų įrengimų pagalba

   

  Kabelių ir vamzdynų tinklų projektavimas

     

  Kolizijų paieška tikslu atrasti erdvinius apribojimus ir komponentų susikirtimus sudėtingose komponavimo schemose

     

  Įrangos eksploatacinių parametrų patikra, panaudojant dinaminės analizės ir baigtinių elementų analizės priemones

   

Autodesk Factory Design Suite yra trijų variantų: Standard, Premium ir Ultimate.

Kiekvieną variantą sudaro atitinkamų programų rinkinys. Jūs galite sužinoti daugiau apie kiekvienos programos galimybes.

  Standard Premium Ultimate
  AutoCAD
  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Architecture
  Autodesk Showcase
  Autodesk Vault Basic
  Autodesk Raster Design
  Autodesk ReCap
  Autodesk Factory Design Utilities
  Autodesk 3ds Max
  Autodesk Navisworks Simulate
  Autodesk Inventor
  Autodesk Navisworks Manage
  Autodesk Inventor Professional

Visi KOGRA-Kompiuterinė Grafika klientai, pirkdami Autodesk programinę įrangą, atnaujindami arba pratęsdami jos prenumeratą, nemokamai gauna paslaugų paketą "Greitas Startas", į kurį įeina metodinė mokymo medžiaga lietuvių kalba, skirta savarankiškam mokymuisi mūsų Virtualiame Mokymo Centre.

Autodesk Factory Design Suite programų paketo vartotojai gauna "Greitą Startą" šioms programoms:

 • Standard Premium Ultimate
  AutoCAD "Greitas Startas"
  AutoCAD Architecture "Greitas Startas"
  Autodesk Showcase "Greitas Startas"
  Autodesk Design Review "Greitas Startas"
  Autodesk Navisworks Simulate "Greitas Startas"
  Autodesk Inventor "Greitas Startas"  
  Autodesk 3ds Max Design "Greitas Startas"
  Autodesk Navisworks Manage "Greitas Startas"  
  Autodesk Inventor Professional "Greitas Startas"  

  Mūsų lozungas klientui - „Nusipirk ir iš karto pradėk dirbti!“

Tam, kad Jūs galėtumėte racionaliai išnaudoti naują programinę įrangą, mes paruošėme specializuotus mokymo kursus «Autodesk Factory Design Suite», kurie padės įsisavinti programinės įrangos pakete esančias  programas. Šių kompleksinių mokymo kursų rėmuose vartotojas pats gali sukomplektuoti optimalią mokymų apimtį, pasirinkdamas tas programas, kurias jis nori išmokti.

Autodesk Autorizuotame Mokymo centre Jūs išmoksite projektuoti pastatus, pririšant juos konkrečioje vietovėje, paskaičiuoti pastato energijos efektyvumą, nustatyti apkrovas nešantiesiems elementams ir gauti plokščio karkaso, fermos, plokštės bei kitų nešančiųjų elementų skaičiavimų rezultatus, armuoti nešančiąsias konstrukcijas, išdėstyti vidaus inžinerinius tinklus ir paruošti visą būtiną techninę dokumentaciją – brėžinius, schemas, specifikacijas, eksplikacijas, paaiškinimus ir kt.

KOGRA-Kompiuterinė Grafika Mokymo Centro specialistai padės Jums optimaliai išnaudoti visą Autodesk Factory Design Suite programinės įrangos potencialą. Jūs sužinosite, kokioje progamoje geriau atlikti projekto vizualizaciją ir prezentaciją, kokiomis sąlygomis ir kokių užduočių spendimui tikslingiau naudoti vieną ar kitą produktą arba jų kombinacijas. 

Autodesk Factory Design Suite - mokymo kursai:

 • AutoCAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Architecture
 • Autodesk 3ds Max Design
 • Autodesk Navisworks
 • Autodesk Inventor
 • Kiekvienas klausytojas mokymo kursams aprūpinamas kompiuteriu ir mokomąja medžiaga - Interaktyvi Multimedinė Enciklopedija.

 • Multimedinė Interaktyvi Enciklopedija išleista lietuvių kalba, ją sudaro tekstinė medžiaga ir video pamokos. Video pamokos integruotos į atitinkamos temos tekstą ir įsijungia automatiškai. Vartotojas gali vienu metu skaityti reikiamą temą ir žiūrėti video paaiškinimus.

  Kursų baigimo dokumentas – tarptautinis  AUTODESK® sertifikatas.

  Baigusiems kursus, KOGRA nemokamai teikia konsultacijas.

Autodesk programinės įrangos prenumerata suteikia šiuos privalumus:

 • - Programinės įrangos atnaujinimas – automatiškai gaunate naujas Autodesk produktų versijas.
 • - Teisė naudoti ankstesnes versijas – galimybė dirbti su skirtingomis programinės įrangos versijomis.
 • - Lankstus licenziavimas – galimybė gauti papildomą "Namų licenziją" darbui namuose.
 • - Nuotoliniai mokymo kursai – užsiėmimai elektroniniu formatu.
 • - Techninis palaikymas - galimybė gauti tiesioginį Autodesk techninį palaikymą.
 • - Papildomų modulių paketai, į kuriuos įeina naujausi Autodesk technologiniai pasiekimai.

Prenumeratos vartotojai gauna prieigą prie Autodesk 360 – debesų platformos, kuri suteikia didesnę projektavimo, vizualizacijos, skaičiavimų, analizės ir pasikeitimo duomenimis kokybę. Autodesk 360 paslaugos užtikrina saugų priėjimą prie projekto duomenų bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Šios paslaugos apima praktiškai neribotas skaičiavimų debesyje galimybes. Prisijungti prie Autodesk 360 dabar gali visų Autodesk programinių kompleksų vartotojai; prenumeratos vartotojams suteikiamos papildomos galimybės.

 
Autodesk 360 "Cloud" technologijos resursai Autodesk Subscription vartotojams

Autodesk Subscription vartotojai dabar turi puikią galimybę pasinaudoti Autodesk debesų technologijos pranašumais, kurie padės padidinti mobilumą, pagerinti bendradarbiavimą ir optimizuoti darbą.

 

Autodesk programinė įranga

Pasirinkti programą