Konceptualus projektavimas

Įsigykite interaktyvų multimedinį mokymo vadovą, skirtą savarankiškai išmokti programos Autodesk Revit architektūrinio projektavimo funkcijas ir galimybes.

Mokymo vadovą sudaro nuoseklios ir tarpusavyje susijusios vaizdo pamokos. Video pamokos yra trumpos, bet pakankamai išsamios, ir leidžia vartotojui lengviau išmokti dirbti su trimačiu BIM redaktoriumi. Kiekviena video pamoka yra įgarsinta lietuvių kalba ir turi tekstinį aprašymą. Mokymo medžiaga pateikiama paprastai - nenaudojant specialių techninių terminų ir kompiuterinio žargono.

Iš viso mokymo medžiagą sudaro apie 290 temų su tekstiniu aprašymu ir virš 225 įgarsintų video pamokų.

Šis multimedinis mokymo vadovas gali būti naudingas tiems architektams, kurie dėl vienos ar kitos priežasties negali atvykti į mūsų mokymo kursus Autorizuotame mokymo centre, tačiau norėtų išmokti dirbti su Autodesk Revit programine įranga.

Mokomoji medžiaga bus naudinga tiek pradedantiesiems Autodesk Revit vartotojams, tiek ir jau dirbantiems su programa. Patyrę vartotojai atras tokių programos Revit galimybių, apie kurias net negalėjo pagalvoti!

Mokymo kurso temos su video pamokomis:

Darbo pradžia su Autodesk Revit
- Kalbos versija
- Šablonų sąrašas
- Programos sąsajos nustatymas
- Dialogo langų išdėstymas
- Šablono pasirinkimas
- Matavimo vienetų nustatymas

Modelio komponavimas
- Lygiai
- Ašių tinklai
- Ašių tinklo redagavimas
- Ašių tinklo anotacijos
- Projekto geografinė padėtis ir orientacija

Vaizdo valdymo instrumentų juosta
- Mastelis
- Detalizacijos lygis
- Atvaizdavimo stilius
- Saulės trajektorija
- Šešėliai
- Vaizdo apkirpimas
- Rodyti/paslėpti apkirptą dalį
- 3D vaizdo užfiksavimas
- Laikinai paslėpti/izoliuoti
- Parodyti paslėptus elementus
- Laikinos vaizdo savybės
- Paslinktų elementų išryškinimas
- Priklausomybių atvaizdavimas

Planai
- Grindų planas
- Vaizdo kopijos sudarymas
- Kertančioji plokštuma
- Lubų planas

Fasadai

3D vaizdai
- 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo redagavimas
- 3D vaizdo pervadinimas

Pjūviai
- Pjūvio sudarymas ir redagavimas

2D fragmento vaizdo sudarymas
- Fragmento vaizdo sudarymas

3D fragmentų sudarymas
- Fragmento 3D vaizdo sudarymas
- 3D vaizdo funkcija "Section Box"
- 3D vaizdo funkcija "Selection Box"

Perkelti vaizdai
- Perkeltų vaizdų sudarymas

Drafting view
- "Drafting" vaizdo sudarymas

Spalvos priskyrimas
- Spalvos priskyrimas 3D fragmente

Projekto stadijos
- Stadijų sudarymas
- Stadijų priskyrimas elementams
- Stadijų priskyrimas vaizdams

Architektūrinis modeliavimas

Sienos
- Sienų tipai
- Sienų pasirinkimas iš sąrašo
- Ilgio reikšmės įvedimo variantai
- Priklausomybės ir matmenys
- Daugiasluoksnės sienos. Sienų savybės
- Aplenkimas sluoksniais
- Medžiagos. Fizinių savybių priskyrimas medžiagoms
- Sienų sujungimų konfigūracijos pakeitimas
- Automatinio sienų sujungimo išjungimas
- Sienos padalinimas į detales (Create Parts)

Vitražo elementai
- Vitražų sudarymas
- Vitražų redagavimas
- Skersstaktis. Skersstakčių pridėjimas
- Vitražo panelės padalinimas
- Vitražo panelių apjungimas
- Panelės pakeitimas į duris ar langą
- Panelės pakeitimas į sienos panelę
- Sandwich panelės

Durys
- Durų įstatymas
- Elementų įkėlimas iš interneto
- Elementų įkėlimas iš APPS priedų
- Elementų matomumo valdymas
- Durų komponentai

Langai
- Langų įstatymas
- Langų atvaizdavimo detalizacijos režimai
- Lango angos redagavimas
- Balkono durų įstatymas
- Šeimos elementų įkėlimas iš bibliotekos
- Langų anotacijos
- Tolygus langų išdėstymas
- Elementų kopijavimas pagal lygius

Komponentai
- Komponentų įkėlimas į projektą
- Komponentų apjungimas į grupę
- Komponentų grupės redagavimas
- Elementų skaidrumo vaizde nustatymai

Kolonos
- Nešančių kolonų išdėstymas
- Nešančių kolonų išdėstymas architektūrinių viduje
- Pasviros kolonos
- Laikančiosios kolonos fizinio modelio savybės

Stogai
- Stogo sudarymas pagal kontūrą
- Stogo nuolydis
- Stogo apipjovimas lygiu
- Nuolydžio perkėlimas bazinės plokštumos atžvigiu
- Stogo sudarymas ekstruzijos metodu
- Stogo krašto apipjovimo redagavimas
- Stogo kraštinių redagavimas
- Kolonos prijungimo prie stogo redagavimas
- Stogų sujungimas
- Stogo išsikišimų išlyginimas
- Mansardos stogo sudarymas
- Stogų sujungimo redagavimas
- Stoglangis
- Nutekamasis latakas. Latako kontūras
- Medinė stogo konstrukcija

Lubos
- Lubų sudarymas
- Angų ir nuolydžių sudarymas, kontūro pakeitimas

Perdangos
- Perdangos sudarymas
- Perdangos sudarymas
- Konsolės sudarymas perdangoje
- Angos sudarymas perdangoje
- Perdangos briaunų stiprinimas
- Nuožulnios perdangos
- Perdangų redagavimo instrumentai
- Kintamo skerspjūvio perdangos
- Daugiasluoksnės perdangos

Laiptai
- Laiptų tipai

Laiptai iš komponentų
- Monolitinių laiptų sudarymas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų su aikštele sudarymas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų su aikštele redagavimas
- Monolitinių dviejų maršų laiptų be aikštelės sudarymas
- Laiptų aikštelės sudarymas
- L-formos monolitinių laiptų su aikštele sudarymas
- Surenkamo gelžbetonio laiptų su aikštele sudarymas
- Laiptų komponentų savybės
- L-formos suktų laiptų sudarymas
- Suktų laiptų pakopų redagavimas
- U-formos suktų laiptų sudarymas
- Trijų maršų laiptai
- Spiraliniai laiptai
- Pakopų žymėjimas
- Daugiapakopiai laiptai

Laiptai pagal eskizą
- Laiptų pagal eskizą sudarymas
- Darbo su laiptais būdai

Turėklai

Modelio tekstas

Modelio linijos

Patalpos
- Patalpų sudarymas
- Patalpų redagavimas
- Patalpų ploto ir apimties skaičiavimas

Angos
- Angos išpjovimas sienoje
- Angos išpjovimas perdangoje
- Kiaurymių išpjovimas nešančiose kolonose

Elementų padalinimas į detales
- Sienos padalinimas į detales
- Perdangos padalinimas į detales

Surinkimai
- Surinkimų sudarymai
- Surinkimų brėžiniai
- Surinkimų redagavimas

Klaidų ir susikirtimų paieška
- Susikirtimų paieška projekte
- Susikirtimų peržiūra vaizduose
- Susikirtimų ataskaitos eksportavimas

Konstrukcijos variantai
- Darbo su variantais eiga
- Skirtingų variantų atvaizdavimas viename projekte

Tūriniai elementai (Massing)
- Formą sudarančio modelio padalinimas lygiais
- Lygių masyvo sudarymas
- Pastato skerspjūvio formų sudarymas
- Pastato tūrinės formos sudarymas
- Tūrinės formos redagavimas X-Ray režime
- Tūrinės formos padalinimas „Void Form“ pagalba
- Pastato konstrukcijų sudarymas

Darbinių plokštumų ir formos profilio sudarymas
- Tūrinio elemento sudarymas ir redagavimas
- Komandos „Void Form“ naudojimas
- Paviršiaus padalinimas į fragmentus
- Adaptyvaus elemento šeimos kūrimas
- Pastato konstrukcijų sudarymas
- Stiklinių panelių sistemos sudarymas

Modelio sudarymas Model In-Place metodu
- Brėžinių importavimas iš AutoCAD
- Modelio sudarymas komandos Solid Extrusion pagalba
- Modelio sudarymas komandos Void Form pagalba
- Matomumo parametrai modelyje
- Matomumo parametro panaudojimas
- Nišos sienoje sudarymas
- Dekoratyvinių elementų sudarymas

Dokumentacija

Spalvinės legendos matomumo išjungimas
Keynote
Išmatavimo linijų išdėstymas

- Išmatavimo linijų redagavimas
- Linijiniai matmenys (Linear)
- Matmens skaitinės reikšmės keitimas į tekstą
- Matmenų nuorodų linijos
- Matmens eilutės tipas
- Išmatavimo linijų apiforminimo stilius
- Etiketės
- Aukščio žymėjimo etikečių išdėstymas plane

Specifikacijos sudarymas
- Specifikacijos įkėlimas į lapą
- Specifikacijos eksportavimas į Excel

Lapo sudarymas
- Logotipo įkėlimas
- Lapo kampinio štampo užpildymas
- Vaizdų išdėstymas lape
- Projekto eksportavimas į Design Review
- Pastabų sudarymas programoje Design Review
- Darbas su pastabomis programoje Revit

“Virtualus savarankiško mokymosi kursas”
Tai naujo tipo mokymo medžiaga, skirta susipažinti su konkrečios programinės įrangos galimybėmis ir savarankiškai išmokti dirbti su ja. Su virtualaus instruktoriaus pagalba galima pažingsniui praeiti profesionalų ir labai išsamų mokymo kursą. Į šį mokymo kursą įtrauktos visos temos, kurios yra dėstomos bazinio kurso metu Autorizuotame Mokymo Centre, o taip pat ir papildomos temos, kurios plačiai ir visapusiškai atskleidžia konkrečios programinės įrangos galimybes. Virtualaus mokymosi pamokas galima sustabdyti reikiamoje vietoje, pakartoti visą pamoką arba konkrečią jos dalį."Virtualaus savarankiško mokymosi kurso" suteikiamų žinių apimtis yra kelis kartus didesnė nei žinių, išdėstytų bazinio mokymo kurso metu.

Video pamokos pavyzdys

Tam, kad galima būtų sėkmingai įsisavinti mokymo kurso medžiagą, kartu pateikiami visi mokymams būtini darbiniai failai, naudojamų šeimų bibliotekos, darbui reikalingi šablonai, o taip pat jų naudojimo instrukcijos. Visi šablonai, kurių pagrindu jūs kursite projektą, taip pat darbiniai failai ir šeimų bibliotekos turi atitikti programos versiją. Todėl užsisakydami "Virtualų savarankiško mokymosi kursą", nurodykite programos versiją, kurią planuojate naudoti mokymui, ir jums bus įtrauktas šablonų rinkinys nurodytai programos versijai.

"Virtualaus savarankiško mokymosi kurso" kaina sudaro 50% nuo pilno bazinio mokymo kurso Autorizuotame Mokymo Centre kainos. Visi, įsigyję "Virtualų savarankiško mokymosi kursą“, gauna nemokamą nuotolinės techninės pagalbos valandą. Pagalba teikiama nuotolinės prieigos prie kliento kompiuterio būdu, siekiant suteikti reikiamą techninį palaikymą ar konsultaciją.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių jums nepavyks įsisavinti savarankiško mokymosi kurso ir jūs ateityje norėsite išklausyti šį mokymo kursą mūsų Autorizuotame Mokymo Centre, jums tereiks sumokėti pilnų kursų kainos skirtumą ir galėsite mokytis grupėje.

“Virtualaus savarankiško mokymosi kurso” privalumai:
- Optimali kaina.
- Laiko ir pinigų taupymas kelionėms į ATC.
- Galimybė savarankiškai planuoti ir paskirstyti savo laiką.
- Virtualus instruktorius, kuris bus prieinamas kiekvieną kartą, kai to reikės.

“Virtualaus savarankiško mokymosi kurso” trūkumai:
- Mokinys yra paliktas sau - nėra griežtos instruktoriaus kontrolės.
- Neišduodamas tarptautinis kompanijos Autodesk sertifikatas.

Užsisakyti mokymo vadovą galima el.paštu: kogra@kogra.lt arba tel. 8 672 40578